อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

ปวดหัวกับ DATE_ADD ใน MySql

$this->db->query(“UPDATE ” . DB_PREFIX . “customer SET date_expire = DATE_ADD(date_expire,INTERVAL “.(int)$data[‘expire’].” DAY)  WHERE customer_group_id = ‘” . (int)$customer_group_id . “‘”);


ทำไมมันอัปเดทข้อมูลไม่ไดสักกะที ทั้งที่คำสั่งก็ถูกต้องทุกอย่าง สุดท้ายเป็นเพราะ ค่าในฟิลด์นั้นมันเป็น 0000-00-00 00:00:00 กร๊ากกกกกกกกกกกก

เป็นเช่นนี้นี้เอง จำไว้ date_add ต้องใช้กับฟิลด์ที่มีค่าเสมอ 555

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.