อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

วิธีการสร้างปุ่ม Donation สำหรับ Paypal

วิธีการสร้างปุ่ม Donation สำหรับ Paypal

วิธีการก็ไม่ยากอะไร แอบไปตอบคำถามไว้ที่ thaiseoboard
hxxp://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,250459.msg3451970.html#msg3451970

มันมี 2 แบบคือแบบ กำหนดจำนวนเงินแบบตายตัวกับแบบให้คนที่จะบริจากระบุจำนวนเงินได้

สร้างไฟล์ html มาสักไฟล์หรือจะ php ก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่สะดวก

แบบที่ 1 แบบกำหนดจำนวนเงินแบบตายตัว ใส่โค้ดนี้ลงไประหว่าง tag <body>…..ใส่โค้ดตรงนี้…</body>

<form action=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post”><!– Identify your business so that you can collect the payments. –>

<input name=”business” type=”hidden” value=”ใส่อีเมล์บัญชี paypal ของเรา” />

<!– Specify a Donate button. –>

<input name=”cmd” type=”hidden” value=”_donations” />

<!– Specify details about the contribution –>

<input name=”item_name” type=”hidden” value=”ใส่ชื่อบริการเช่น Donate to Opencart2u.com” />

<input name=”item_number” type=”hidden” value=”Fall Cleanup Campaign” />

<input name=”amount” type=”hidden” value=”ใส่จำนวนเงิน” />

<input name=”currency_code” type=”hidden” value=”USD” />

<!– Display the payment button. –>
<input alt=”PayPal – The safer, easier way to pay online” name=”submit” src=”https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donate_LG.gif” type=”image” />

<img src=”https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif” border=”0″ alt=”” width=”1″ height=”1″ />

</form>

เสร็จแล้วครับ เวลาใช้ก็เรียก url ของไฟล์นี้ได้เลย

แบบที่ 2 แบบให้ระบุจำนวนเงินได้ แก้นี้เดียว

<form action=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post”><!– Identify your business so that you can collect the payments. –>

<input name=”business” type=”hidden” value=”ใส่อีเมล์บัญชี paypal ของเรา” />

<!– Specify a Donate button. –>

<input name=”cmd” type=”hidden” value=”_donations” />

<!– Specify details about the contribution –>

<input name=”item_name” type=”hidden” value=”ใส่ชื่อบริการเช่น Donate to Opencart2u.com” />

<input name=”item_number” type=”hidden” value=”Fall Cleanup Campaign” />

<input name=”amount” type=”text” /> <!– แก้บรรทัดนี้เพิ่ม –>

<input name=”currency_code” type=”hidden” value=”USD” />

<!– Display the payment button. –>
<input alt=”PayPal – The safer, easier way to pay online” name=”submit” src=”https://www.paypal.com/en_US/i/btn/btn_donate_LG.gif” type=”image” />

<img src=”https://www.paypal.com/en_US/i/scr/pixel.gif” border=”0″ alt=”” width=”1″ height=”1″ />

</form>

ใครอยากทดสอบก็ตามนี้ครับ

Paypal Donations Sample


 

 

จบบทความ

วิธีการสร้างปุ่ม Donation สำหรับ Paypal

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.