อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

เครื่องปั๊มนม จำเป็นแค่ไหน

เครื่องปั๊มนม จำเป็นแค่ไหน

เครื่องปั๊มนม

ถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่ต้องทำงาน สามารถให้นมบุตรได้ตลอดเวลา เครื่องปั๊มนม ก็เเรียกได้ว่า ไม่จำป็น แต่ถ้าต้องกลับไปทำงาน แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะให้นมบุตรนานเกินกว่า 3 เดือนที่ลาคลอด เครื่องปั๊มนมก็ไม่จำเป็นอีก แต่ถ้าการให้นมแม่เป็นเรื่องวาระแห่งชาติ และตั้งใจว่าจะให้นมแม่ไปนาน ๆ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของลูกที่คุรแม่เลือกได้ เครื่องปั๊มนม ก็เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ทำงานเต็มเวลา หรือคุณแม่เต็มเวลา เพราะ

1. เครื่องปั๊มนม ช่วยให้คุณแม่สามารถเก็บนมแม่ให้ลูกน้อย ทานได้จน 2-3 ขวบ ช่วยให้คุณแม่ไม่ต้องปั๊มนมจนลูก 2-3 ขวบ เพราะสามารถใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มนมเก็บไว้ให้ลูกได้

2. เครื่องปั๊มนม ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้

3. เครื่องปั๊มนม สามารถนำมาปั๊มได้ตลอดเวลาที่ลูกไม่ดูดนม ไม่ต้องรอให้หิวจึงดูด

4. เครื่องปั๊มนม ช่วยให้คุณแม่สามารถบริหารเวลา ในการทำงานและการปั๊มได้

5. เครื่องปั๊มนม ช่วยให้ผู้อื่นให้นมลูกแทนคุณแม่ได้ เพราะไม่ต้องให้นมจากเต้าตลอดเวลา

6. เครื่องปั๊มนม ช่วยให้คุณแม่สามารถให้นมกับลูกได้ใมนยามที่ต้องห่างกัน หรือไม่สบายป่วยไข้ เพราะสามารถปั๊มนมทำสต๊อกเก็บไว้ได้

7. เครื่องปั๊มนม ไม่ใช่รายจ่าย แคต่ช่วยให้คะรแม่สามารถประหยัดรายจ่ายจากการซื้อนมผสม และการรักาพยาบาลลูกรักจากการป่วยไข้ เพราะนมแม่มีภูมิที่ดีที่สุด เหมาะที่สุดสำหรับลูกรัก

เครื่องปั๊มนม เป็นสิ่งที่ต้องเลือก หากไม่มั่นใจ ปรึกษาผู้รู้ ไม่ใช่เครื่องปั๊มนมทุกรุ่น ทุกยีห้อจะทำงานได้เหมือนกันค่ะ

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.