อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

เปลี่ยนการจัดเรียงสินค้าในโมดูลสินค้าแนะนำ

ปกติโมดูลสินค้าแนะนำจะเรียงสินค้าจาก บนไปล่าง กล่าวคือ สินค้าไหนที่เราเพิ่มเข้าไปในโมดูลนี้ก่อนมันก็จะเอามาแสดงก่อน

แต่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนการจัดเรียงให้สินค้าที่เราเพิ่มลงไปในโมดูลสินค้าแนะนำเรียงจากอันที่เราเพิ่มไปล่าสุดก็แก้ไขไม่ยากครับ

โดยทำการเปิดไฟล์
catalog/controller/module/featured.php

หา


$products = explode(',', $this->config->get('featured_product'));

 

แล้วเพิ่มโค้ดนี้ลงไป

 

$products = array_reverse($products);

array_reverse() จะทำการเปลี่ยนตำแหน่งของ index ใน array สลับกันครับ

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.