อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

เล่นกับ simple_html_dom class

บทความ PHP
บทความ PHP

ขอเอาวิธีการใช้งานเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน simple_html_dom ซึ่งเป็น php class สำหรับจัดการกับข้อมูลที่เป็น html
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://simplehtmldom.sourceforge.net/ ครับ

วิธีการใช้งานก็ไม่ยากอะไรครับ แรกเริ่มก็ include  ไฟล์มาใช้งานก่อน

include "simple_html_dom.php";

$data = HTML _CONTENT;//ตรงนี้ก็คือข้อมูลที่เราต้องการจะประมวลผล อาจจะมาจาก file_get_contents หรือ curl หรือเป็น ... มาเลยก็ได้

$html = new simple_html_dom();

$html->load($data);

$result = $html->find('TAG',POSITION);

TAG ในที่นี้ก็คือ html tag นั้นเอง เช่น ผมจะหาข้อความที่อยู่ใน

Hello World

ส่วน POSITION คือตำแหน่งที่ต้องการ เช่น แท็กนั้นๆมีอยู่หลายตัว ถ้าเราอยากได้ตัวที่ 1 ก็คือ 0 หรือถ้ามันมีเยอะก็ใช้ foreach() วนหาเอา

$result = $html>find('h1',0);

echo $result; //ตรงนี้ก็จะแสดงผล

Hello World

ตัวใหญ่(h1)

echo $result->plaintext; //ตรงนี้ก็จะแสดง Hello World ตัวปกติ(ไม่มีแท็ก h1 มากำหนดการแสดงผลด้วย)

การใช้งานร่วมกับ id และ class

ก็ไม่ยากอะไรครับ เช่นผมจะหา

Test

ก็จะได้

$html->find('div.test',0);

หรือถ้าเปลี่ยนจาก class เป็น id เช่น

test

ก็จะได้

$html->find('div#test',0);

รายละเอียดเพิ่มเติมก็อ่านเอาได้เลยใน Online Document ครับ

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.