อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

โมดูลแสดงรหัสพัสดุอัตโนมัติ

โมดูลแสดงรหัสพัสดูอัตโนมัติ

เป็นโมดูลสำหรับแสดงรหัสพัสดุของแต่ละคำสั่งซื้อแบบอัตโนัติ เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ไม่ต้องเข้าไปเพิ่มข้อมูล
หรือสร้างหน้าข้อมูลใหม่ ทำให้เสียเวลา
ระบบจะแสดง รหัสคำสั่งซื้อ ชื่อ-สกุล วันที่สั่งซื้อ สถานะ และรหัสพัสดุ พร้อมทั้งยังเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรหัสพัสดุกับเว็บไปรษณีย์ไทยโดยตรง
ทำให้ลูกค้าไม่ต้องไปตรวจสอบที่เว็บไปษณีย์ไทยอีกรอบ
ความต้องการของระบบ
Opencart 1.5.x
Vqmod 2.x.x

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://module.opencart2u.com/order-tracking-15x

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.