อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

ใช้งาน cURL ผ่าน Proxy

ขอเอามาแปะไว้กันลืม พอดีที่ทำงานใช้อินเตอร์เน็ทแบบ proxy ทำให้เวลาใช้งานเซอเวอร์จำลองจะ curl ออกเน็ทจริงไม่ได้ ซึ่งก็เพิ่มคำสั่งให้กับ curl มันหน่อย

 


$proxy = 'ip:port';
$proxyauth = 'user:pass';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $scapeurl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $proxyauth);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, '30');
$contents = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

เท่านี้ก็สามารถใช้ curl ผ่าน localhost ที่ใช้อินเตอร์เน็ทแบบ proxy ได้เลย

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.