เป็นอีกระบบที่มีคนถามมาเยอะ เกี่ยวกับสินค้าที่เป็นของแถ […]