อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

csharp Form_load

มันใช้ focus() ใน form_load ไม่ได้น่ะจ๊ะ
ให้ใช้ select แทน งุงิงุงิ

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.