อัตราค่าบริการสอบถามอัตราค่าบริการ

SQL CONCAT

การใช้คำสั่ง concat ใน sql

แบบแรก เพิ่มข้อความลงไปในข้อมูล
UPDATE ชื่อตาราง SET ชื่อฟิลด์ = CONCAT(‘ข้อความ1′,ชื่อฟิลด์,’ข้อความ2’);

แบบที่2 รวมฟิลด์เข้าด้วยกัน

SELECT ชื่อฟิ,CONCAT(CustomerID,Name,Email) AS ConcatField FROM customer

Add a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.