ที่จริงก็ใช้งาน WordPress มานานแล้ว ตั้งแต่เปิดใช้งาน O […]