ให้เข้าไปที่หลังร้านก่อน โดยไปที่เมนู ระบบ — ตั้ง […]