เรื่องของเรื่องคือ ลูกค้าหลายท่านข้องใจอยากทำร้านค้าออน […]