หลังจากที่ผมตามข่าวการอัปเดทของระบบร้านค้าออนไลน์ OpenC […]