ถนัดแต่ใน php เวลาดึง id ล่าสุดของตารางที่เราทำการ inse […]