ใน SQL ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะไม่เกิดปัญหาเลย แต่ภาษาไทย […]