สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในระบบ เลย์เอาท์(layout) ของ Ope […]