ก่อนหน้านี้ที่ผมสร้างฐานข้อมูล ผมจะใช้ collation เป็น u […]